Hvorfor er dette min passion og mission?

Efter jeg for 6 år siden begyndte at arbejde med sanseintegration i mit daglige virke som psykiatrisk sygeplejerske, har jeg brugt dette i mere og mere høj grad hjemme i forholdt til mine egne børn og også givet videre til andre med børn. 

Ud over dette har jeg også i mit virke, som psykiatrisk sygeplejerkse, haft forløb med mødrer hvor jeg har oplevet mange mødre har følt sig forkerte/ikke gode nok, men meget af det hvor de oplevede sig forkerte/ikke gode nok, som mødre, var ganske almindelige almene "mor-problemstillinger". Ud over dette har min oplevelse også været at det mennesket higer aller mest efter -psykisk sårbar eller ej- er ro! Ro i kroppen, ro i hovedet.    

 

Og da det er så essentielt, at mor har ro for at barnet kan få ro, så mor kan få ro osv. så har jeg også en del fokus på mors ro. Dette ikke mindst fordi jeg selv ved hvad det vil sige ikke at have en indre ro og nu at have fået den, og hvad dette gør ved mine omgivelser og -selvfølgelig- især dette lille barn. Da jeg fremhæver det lille barn, er det fordi, at vi med vores barn de første mange måneder -og år- er meget tæt forbunde, hvorfor at det er helt essentielt, at man også har fokus på mor, da udelukkende fokus på barnet, ikke ville kunne gøre det hele. 

Jeg finder meget værdi i at se menneset -barn, som voksen, syg som rask osv. - gennem sanserne. At der ikke finde en "one size fits all" men at vi alle er helt fantastiske individuelle individer.

Jeg vil så inderligt gerne hjælpe dig! Og jeg vil så inderligt gerne hjælpe dit barn, gennem dig. Hjælpe dig som mor og menneske, til at finde ro og tro på dig selv. Har du først det så behøver du ikke at bruge så meget krudt på det uden om dig, men bare have fokus på dit barn og dig selv. For du må aldrig glemme dig selv, for hvis du glemmer dig selv ser du ikke dit barn helt.

 

Jeg oplever så ofte hos andre -inklusiv mig selv-, at grunden til at man kan reagerer uhensigtsmæssigt -især overfor større børn, er fordi at vi mangler roen. Der kan være mange årsager til uroen. Alt fra hormoner, til stress, til følelsen af magtesløshed og af at være utilstrækkelig, mor idealer, angst, til at vi alle har et eller andet i rygsækken og meget andet.

Jeg vil gerne arbejde på at komme tilbage til basic, lyt til dit hjerte  (og ikke til angsten) og se på dit barn. Ud af kasserne og væk med labels, stempler og etikker.

 

Jeg tror ikke på at vi som mennesker - barn som vosken - kan og skal puttes i nogen kasse og jeg går heller ikke ind for en bestemt retning at opdrage ud fra. Jeg mener ikke at løsningerne skal findes i diverse medier, fora venner og familie. Løsningen skal findes i dig - mor - og dit barn. Du skal bare lærer at finde den, se den og lytte til den. Det kan selvfølgelig være rart med råd fra andre i diverse situationer, man kan komme i med et lille barn, men jeg mener det er essentielt at man som mor husker at lytte efter og respekterer dette og derigennem sig selv og sit barn, når disse råd kommer - men vær altid opmærkom på at du lytter til dit hjerte og ikke angsten. Det er ikke alle råd og fif som passer til dig og dit barn, hvorfor jeg mener det meget vigtigt, at vende hjem til sig selv som mor.

Og sidst - men ikke mindst- gør jeg dette fordi jeg selv er mor, fordi jeg selv har oplevet hvad uroen og roen har gjort for både mine børn og mig selv. 

Jeg vil oprigtigt hjerteligt gerne hjælpe dig med at finde hjem til dig selv mor! Så du kan finde ro og dit barn kan finde ro. Det er min mission! Det er min passion!