Sanseintegration


Sanseintegration


Sanseintegration handler om at se  og handle på intentionerne bag adfærden. Det vil sige at når en baby er ked af det, ikke er i ro, er der en årsdag hertil. Det er jo selvfølgelig ikke bevidst, men der vil altid være en årsag til at barnet ikke kan finde ro og/eller er ked af det, om det så er grundet sult, en fyldt ble, manglende nærhed, ond i maven eller om det er grundet for meget eller for lidt stimuli.

Meget kort sagt er sanseintegration, bearbejdning af sanseintryk. Altså en neurologisk proces der organiserer sanseintryk fra ens egen krop og omgivelser og gør det muligt at bruge kroppen i omgivelserne. Hjernens evne til at sorterer, organiserer og bearbejde sanseintryk.

Intet kommer i hjernen før det har været gennem sanserne. 

Når der tales sanseintegration er det også væsentligt at vide at barnet - og den voksne- har forskellige behov. Bliver dit barn hurtigt overstimuleret af ydre stimui? Altså for eksempel ved at blive ked af det, utilpas og/eller urolig? Eller har dit barn behov for blive vækket via sanserne for at kunne finde ro - dvs. at der for eksempel skal være lidt stimuli fra en uro, lyde eller andet eller at barnet har det med at falde lidt hen. Hvad barnet har behov for kan varierer i løbet af døgnet og i forholdt til hvor meget barnet skal stumileres eller ikke skal, så handler det om at man her skal se sit barn i forholdt til hvad det har behov for. Det handler om at barnet skal have den rette mængde stimuli og barnet vil selv vise hvornår der er behov, og det er her at jeg kan hjælpe med at kunne få øje på dette.

 

Vi har vores 7 sanser:

- Synssansen

- Lugtesansen

- Samgssansen

- Høresansen

- Balancesansen

- Muskel-led sansen

- Følesansen

Det er disse sanser vi hele tiden skal have fokus hos barnet - og evt. hos os selv.

Jeg er rigtig glad for at arbejde ud fra saneintegration, da man her ikke behøver at putte nogen i en kasse, men blot have fokus på at vi alle -barn som voksen- sanser forskelligt. Og da det er så basalt og det lille barn, reagerer positivt, når der er fokus på sanserne - når man har lært hvordan man kan have fokus- og her hjælpe barnet med at regulerer. Det handler om hvad barnet viser os, at man ser det og reagerer på det som nybagt mor.