Jeg tilbyder...


 

 

 

Rådgivning i gruppe

Jeg kommer meget gerne ud i fx. en mødrergruppe med et lille oplæg og efterfølgende rådgivning på gruppen hvor der kan stilles spørgsmål i forholdt til søvn, ro og uro og dette være sig både hos barn såvel som mor. Det virker rigtig godt i en gruppe da man der også ville kunne få reflektioner på tværs i gruppen og kan gøre brug af disse på dagen og når man i mødrergruppen mødes fremover, med en ny forståelse og et nyt syn på ro.  

 

Jeg vil komme med redskaber ud fra sanseintegration. Dette være sig bl.a. svøbe, vugge, trykke og være opmærksom på ydre stimuli mm.

I forholdt til mor vil jeg have fokus på den indre proces i forholdt til at hvile i rollen som mor og introducerer til øvelser, som kan være roskabende.

 


Idividiuel rådgivning 

Individuel rådgivning hvor du kommer til mig eller jeg hjem til dig. Det vil altid give rigtig god mening at jeg kommer hjem til dig, da dette vil kunne hjælpe mig til at rådgive ud fra dig, dit barn og jeres omgivelser.

 

Jeg vil her tage en snak med dig om hvad du oplever som værende problematisk. Har dit barn svært ved at sove? mange opvågninger? Har dit barn svært ved at find til ro dagen igennem? Har du svært ved at finde ro i din rolle som mor? Eller noget helt andet..

Der findes ikke en "one size fits all" hvorfor at der skal kigges på det enkelte barn, mor og samspil og omgivelser, da det hele indvirker på hvordan der opnåes ro. 

 

Jeg vil kunne hjælpe med at give redskaber, ud fra sanseintegration i forholdt til at kunne hjælpe dit barn til ro. Dette være sig bl.a. vuggen, svøbe, trykke, have fokus på ydre stimuli mm.

 

Jeg vil komme med redskaber, muligheder og viden som du kan bruge i forholdt til dig selv og dit barn og har du brug for en opfølgning kan dette aftales på forhånd eller du kan kontakte mig med henblik på en ny aftale.